Huomautuksia hiekkamuovauksesta ja valusta

Seuraaviin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota hiekkamuottivaluja ja valumuottia valaessa:

1. Materiaalin valinta: Valitse sopiva hiekka ja valumateriaalit varmistaaksesi, että niiden laatu vastaa vaatimuksia ja täyttää valukappaleiden lujuus- ja pintalaatuvaatimukset.

2. Lämpötilan säätö: ohjaa nestemäisen metallin ja hiekkamuotin lämpötilaa varmistaaksesi, että valu suoritetaan sopivalla lämpötila-alueella, jotta vältytään liian korkeasta tai liian alhaisesta lämpötilasta.

3. Valumenetelmä: Valitse sopiva valumenetelmä varmistaaksesi, että metallineste voi täyttää hiekkamuotin tasaisesti ja estää kuplien ja sulkeumien muodostumisen.

4. Kaatonopeus: säädä metallinesteen kaatonopeutta välttääksesi ongelmia, kuten hiekkamuotin repeämä tai epätasainen täyttö, joka johtuu liian nopeasta tai liian hitaasta.

5. Valujärjestys: Järjestä valusarja järkevästi, aloita kaataminen helposti virtaavasta osasta ja täytä koko hiekkamuotti vähitellen valun eheyden ja laadun varmistamiseksi.

6. Jäähdytysaika: Pidä tarpeeksi jäähtymisaikaa varmistaaksesi, että valu on täysin jähmettynyt ja jäähtynyt, jotta vältetään muodonmuutos ja halkeamien muodostuminen.

7. Jälkikäsittelyprosessi: Suorita valukappaleille tarvittava jälkikäsittely, kuten jäännöshiekan poistaminen ja pinnan viimeistely varmistaaksesi, että lopputuotteen laatu ja ulkonäkö vastaavat vaatimuksia.

8. Laaduntarkastus: Suorita tiukka laaduntarkastus, mukaan lukien ulkonäön tarkastus, mittamittaus jne. varmistaaksesi, että valukappaleet täyttävät suunnittelun edellyttämät laatuvaatimukset.


Postitusaika: 19.4.2024